Strona główna > Aktualności > Konkurs ofert na dostawę długłowicowego centrum tnącego UNIVER 500TS
Konkurs ofert na dostawę długłowicowego centrum tnącego UNIVER 500TS

Poniedziaek, 11 Stycznia 2010

Zapytanie ofertowe

 

 

 

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup dwugłowicowego centrum tnącego UNIVER 500TS w ramach Działania 1.1.7 „Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii”, osi priorytetowej 1 „Przedsiębiorczość”, działanie 1.1 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.

 

Tytuł projektu: Zwiększenie konkurencyjności firmy ECO CAR poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii cięcia profili PCV

Planowany termin realizacji projektu: 30.06.2010

Nr wniosku o dofinansowanie: UDA-RPWM.01.01.07-28-138/09-00

 

Złożona oferta powinna zawierać:

1.     nazwę i adres oferenta,

2.     datę sporządzenia,

3.     termin ważności oferty,

4.     maksymalny czas dostawy maszyny

5.     cenę całkowitą netto i brutto wykonania usługi,

6.     informację na temat zadatku

7.     informację na temat gwarancji

8.     informację na temat szkolenia operatorów

9.     informację na temat uruchomienia maszyny

10.  informację na temat wyposażenia dodatkowego

11.  informacje na temat transportu maszyny do kupującego

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch oferentów, o miejscu na liście rankingowej zadecyduje termin złożenia oferty (oferta złożona wcześniej będzie wyżej na liście).

 

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta i/lub być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta, według zasad reprezentacji.

 

Oferta powinna być ważna do: 30.06.2010 roku

 

Oferta powinna być złożona w firmie ECO CAR Sp. z o.o. adres: Jeleńska 56, 13-230 Lidzbark - do dnia 28.02.2010 roku do godziny 15.00

 

Zapytanie ofertowe zamieszczono również na stronie internetowej i w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym.

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 28.02.2010 r. o godz. 15.00

 

Oferty dostarczone po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

__________________

Zbigniew Twardowski

Prezes Zarządu

ECO CAR Sp. z o.o.

 

 

Poniedziaek, 3 Listopada 2014
Fabryka Okien Konal SA posiada nową siedzibę firmy w miejscowości Wielki Łęck 81a. Zapraszamy!
roda, 18 Lipca 2012
Pierwsza w Polsce e-platforma do zakupów grupowych dla branży okiennej.
roda, 18 Lipca 2012
Pierwsza w Polsce e-platforma zakupowa dla branży okiennej (www.konal.net.pl) zatrudni osoby z terenu całego kraju na stanowisko Przedstawiciel Regionalny
Pitek, 30 Grudnia 2011
Pozyskanie środków unijnych na rozwój sieci sprzedaży
Wtorek, 20 Wrzenia 2011
Poniedziaek, 13 Czerwca 2011
04.06.2011 roku odbył się piknik rodzinny dla wszystkich pracowników i ich rodzin
Wtorek, 31 Maja 2011
Wakacje Twoich marzec z polskieokna.pl
Czwartek, 10 Lutego 2011
Zapraszamy do salonów Fabryki Okien KONAL - ceny niższe nawet o 35%
Czwartek, 20 Stycznia 2011
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013
Czwartek, 9 Grudnia 2010
Energooszczędne okna z barierą ciepła U=0,8W/m2 TERMOREVOLUTION.
Pitek, 3 Grudnia 2010
Poniedziaek, 29 Listopada 2010
W dniu 23.11.2010 roku Sąd Rejonowy, VIII Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował podniesienie kapitałów do kwoty 150.000 zł
Poniedziaek, 13 Wrzenia 2010
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” ...
roda, 1 Wrzenia 2010
Fabryka Okien KONAL wprowadza do swojej oferty nowy rodzaj okna.
Czwartek, 27 Maja 2010
Spółka Fabryka Okien KONAL Sp. z o.o., w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje osoby na stanowisko:
SPECJALISTA DS. EKSPORTU
Czwartek, 18 Marca 2010
Zapytanie ofertowe
roda, 17 Marca 2010
20% rabatu na napędy do bram garażowych
Czwartek, 17 Grudnia 2009
W dniu 09.12.2009 roku podpisana została umowa pomiędzy firmą EC CAPITAL Sp. z o.o. (właścicielem Fabryki Okien KONAL) a Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego SA
roda, 9 Grudnia 2009
Poniedziaek, 2 Listopada 2009
Poniedziaek, 28 Wrzenia 2009
Od 01.10.2009 roku rusza "Jesienna promocja", która polega na sprzedaży okien wraz z montażem gdzie do każdego okna klient otrzymuje zewnętrzny parapet gratis.
Pitek, 18 Wrzenia 2009
Na zaproszenie Dyrektora Generalnego Pana Jacka Szczepana pracownicy działu produkcji z Fabryki Okien KONAL odwiedzą fabrykę profili we Włocławku
Pitek, 18 Wrzenia 2009
Od 01.10.2009 roku Fabryka Okien KONAL uruchamia produkcję stalowych parapetów zewnętrznych.
Pitek, 18 Wrzenia 2009
Od 01.10.2009 roku wprowadzona zostanie oferta drzwi wejściowych KONAL
E-platforma zakupowa
Konal.net.pl
zapraszamy!
Mapa punktów handlowych
Znajdź punkt handlowy
w Twojej okolicy
Dobierz okna
Konfigurator okien
Poniedziaek, 3 Listopada 2014
Fabryka Okien Konal SA posiada nową siedzibę firmy w miejscowości Wielki Łęck 81a. Zapraszamy!
roda, 18 Lipca 2012
Pierwsza w Polsce e-platforma do zakupów grupowych dla branży okiennej.